EU and Western Balkan States - članci
Srbija
(Br. 2, 2020. EU i zemlje Zapadnog Balkana)
Srbija je, bez imalo dvojbe, država koja drži ključeve stabilnosti i sigurnosti cijelog područja kojeg nazivamo WB6. Srbija, a što se vidi iz tzv. Mini Schengena može i treba biti pokretač pozitivnih gospodarskih i integracijskih procesa koji moraju voditi ka gospodarskoj, a potom i političkoj i kulturnoj stabilizaciji tog područja. Srbija bi, što se posebno odnosi na BiH, trebala učiti iz primjera raspada SFRJ i drugih višenacionalnih socijalističkih zajednica koje nisu riješile nagomilane probleme povezane s različitim nacionalnim zajednicama koje žive na njenom teritoriju.
Objavljeno: 13 Jan 2021 12:42:00 PM
Kosovo
(Br. 2, 2020. EU i zemlje Zapadnog Balkana)
Kosovo treba učiti iz iskustava drugih. Kako dobrih tako i oni loših. Kosovo je trenutno opterećeno brojnim i ozbiljnim izazovima koji otežavaju razvoj demokratskih institucija i procesa. Koji bitno utječu na sve domene života ljudi. Kosovo se nalazi u vrlo zahtjevnoj, gospodarskoj, socijalnoj, financijskoj, sigurnosnoj, političkoj situaciji. 
Objavljeno: 13 Jan 2021 12:26:00 PM
Uvod – Polona Šprajc
(Br. 2, 2020. EU i zemlje Zapadnog Balkana)
Društveni kontakti koje svakodnevno ostvarujemo virtualnom komunikacijom i umrežavanjem samo su zamjena za ono što stvarno trebamo. Ako prođemo kroz sve utjecaje koje smo kao pojedinci i društvo doživljavali kroz povijest, od prirodnih, demografskih, ekonomskih, političkih, sociokulturnih, važnost ponašanja čovjeka prema čovjeku najizraženiji je uspjeh koji smo kao društvo mogli poželjeti i pozdraviti.
Objavljeno: 13 Jan 2021 12:13:00 PM
Uvod – Gordan Akrap
(Br. 2, 2020. EU i zemlje Zapadnog Balkana)
Poticanje otvorenih i iskrenih razgovora što je moguće većeg broja zainteresiranih strana stvara temelje za traženjem odgovora na postavljeni cilj. U tom smo smislu tražili odgovore od relevantnih i vjerodostojnih sugovornika koji nam mogu ponuditi dobar okvir za jasnije sagledavanje istine (bar one koju pojedini sugovornici vide kao takvu i koja nije nužno istovjetna s istinama drugih sudionika) o procesima koji utječu na događanja u zemljama zapadnog Balkana.
Objavljeno: 13 Jan 2021 12:11:00 PM
Uvod – Holger Haibach
(Br. 2, 2020. EU i zemlje Zapadnog Balkana)
Pojedinci i društva koji u Europi donose odluke dobro znaju da bi politička praznina koja bi uslijedila privukla i druge aktere u slučaju da regija WB6 ostane bez odgovarajuće povezanosti. Stoga je u interesu Europske unije stvoriti proaktivno okruženje koje će se baviti razvojem u tim zemljama koji bi inače stvorio i povećao političku prazninu.
Objavljeno: 13 Jan 2021 12:08:00 PM
Crna Gora
(Br. 1, 2020. EU i zemlje Zapadnog Balkana)
Crna Gora nalazi se u složenoj situaciji popraćenoj brojnim sukobima i podjelama. Država koja je pretrpjela političku transformaciju iz uloge žiranta Jugoslavije u državu koja je tražila vlastitu političku neovisnost. Riječ je o državi koja je bila sekundarni cilj NATO-ovih operacija 1999. godine, a sada punopravna članica NATO-a, o državi koja je sudjelovala u agresiji na Hrvatsku i s kojom je danas čvrsto povezana (unatoč nekoliko otvorenih pitanja) i kojoj Hrvatska pomaže na putu u EU kao što je već pomagala na putu ka članstvu u NATO.
Objavljeno: 12 Jan 2021 11:43:00 AM
Sjeverna Makedonija
(Br. 1, 2020. EU i zemlje Zapadnog Balkana)
Godinama već vidimo kako se razni napadači koriste hibridnim napadima dok pokušavaju postići različite ciljeve: političke, ekonomske, sigurnosne, vojne, kulturne, socijalne... Hibridni napadač pokušava postići stanje nadmoći informacija i tako utjecati na proces odlučivanja ciljne publike, kako bi kontrolirao komunikacijske kanale kao i informacijski sadržaj koji se šalje tim kanalima. Cilj medija, koji se koristi kao komunikacijski kanal u operacijama od utjecaja, često nije informiranje već manipulacija podacima i informacijama, znanjem i osjećajima.
Objavljeno: 12 Jan 2021 11:33:00 AM
Bosna i Hercegovina
(Br. 1, 2020. EU i zemlje Zapadnog Balkana)
Nakon potpisivanja Daytonskih mirovnih sporazuma kojima je krajem 1995. zaustavljen rat i nametnut mir u Bosni i Hercegovini, ta je država još uvijek daleko od političke, društvene, nacionalne i gospodarske stabilnost. Bosanskohercegovačko pluralno društvo ne dijeli zajedničku viziju političkog jedinstva, što onemogućava uspostavljanje političke zajednice. 
Objavljeno: 12 Jan 2021 11:19:00 AM
Uvod – Polona Šprajc
(Br. 1, 2020. EU i zemlje Zapadnog Balkana)
Društveni kontakti koje svakodnevno ostvarujemo virtualnom komunikacijom i umrežavanjem samo su zamjena za ono što stvarno trebamo. Ako prođemo kroz sve utjecaje koje smo kao pojedinci i društvo doživljavali kroz povijest, od prirodnih, demografskih, ekonomskih, političkih, sociokulturnih, važnost ponašanja čovjeka prema čovjeku najizraženiji je uspjeh koji smo kao društvo mogli poželjeti i pozdraviti. 
Objavljeno: 12 Jan 2021 11:11:00 AM
Uvod – Gordan Akrap
(Br. 1, 2020. EU i zemlje Zapadnog Balkana)
Područje zapadnog Balkana bilo je, jest i vrlo vjerojatno će još dugi niz godina biti izvor ozbiljnih sigurnosnih izazova (političkih, gospodarskih, socijalnih, sigurnosnih, vjerskih, etničkih....). Ti izazovi predstavljaju ozbiljan problem kako za te države tako i za njihovo neposredno susjedstvo te za Europu u cjelini. 
Objavljeno: 12 Jan 2021 11:09:00 AM
Uvod – Holger Haibach
(Br. 1, 2020. EU i zemlje Zapadnog Balkana)
Pojedinci i društva koji u Europi donose odluke dobro znaju da bi politička praznina koja bi uslijedila privukla i druge aktere u slučaju da regija WB6 ostane bez odgovarajuće povezanosti. Stoga je u interesu Europske unije stvoriti proaktivno okruženje koje će se baviti razvojem u tim zemljama koji bi inače stvorio i povećao političku prazninu.
Objavljeno: 12 Jan 2021 11:03:00 AM